Taujėnų paštas

Versija spausdinimui

     1895 m. vasario 16 d. Taujėnuose buvo įsteigtas paštas. 1919 m. gegužės 7 d. įsteigta Lietuvos pašto agentūra. Viršininkai Taujėnuose buvo Skystimas, Zalga, Lapėnas, Garla, Lukoševičius.

     Radijo aparatų buvo Pamūšio kaime pas Dalinkevičių, Kraupėnų kaime pas P. Žižį, Lėno kaime pas J.Pociūną, Vadų kaime pas J. Zigmatavičių. Iš viso buvo du telefono aparatai: klebonijoje ir valsčiaus valdyboje. Tarybiniais metais pašto viršininkėmis dirbo B. Kabošienė ir P. Dzienaitė.

     Šiuo metu pašto viršininke dirba J. Diliuvienė ir 4 laiškininkės, kurios aptarnauja 476 kiemus, esančius Taujėnų seniūnijoje.

     Paštas renka mokesčius, priiminėja perlaidas, siuntinius, platina spaudą, korespondenciją.